ביקורת דוחות כספיים

ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות פרטיות ועמותות הכוללים: מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על תזרימי המזומנים, דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות התאמה לצורכי מס הכנסה.
העסקים הינם ממגוון רחב של ענפים: מסחר, תעשיה, הייטק, שירותים, חקלאות ועוד. בבואנו לבחון נושאים העולים במהלך הביקורת , אנו משלבים ניסיון, ידע מקצועי והכרה מעמיקה של צורכי הלקוח תוך מתן דגש על שירות אישי מקצועי ומיומן.

מאזנים ודוחות אישיים

עריכת מאזנים לחברות ודוחות שנתיים אישיים (רווח והפסד) לעצמאיים ובעלי שליטה. כל חברה מחויבת עפ"י חוק ברואה חשבון חיצוני אשר יהיה אחראי על ביקורת ועריכת מאזנים אשר אמורים לשקף בצורה נאותה את פעילותה העסקית של החברה במהלך שנת המס אל מול גופים שונים כגון: בנקים, משקיעים וכמובן רשויות המס.
הדוחות האישיים השנתיים לעצמאיים הם למעשה החלק החשוב ביותר של העוסק מול רשויות המס. תהליך הכנת הדוחות כולל מעקב מוקדם ושוטף על הוצאות והכנסות הנרשמות במהלך השנה, פגישות עם הלקוח וייעוץ והכוונה שוטפת ברמת ההכנסה החייבת במס.

הנהלת חשבונות

משרדנו נותן שירות מלא בתחומי הנהלת החשבונות תוך שימוש בכל התוכנות המובילות במשק. ביצוע הנהלת חשבונות כפולה (כולל התאמה לדיווח מקוון למע"מ) והנהלת חשבונות חד צידית, הפקת דוחות רווח והפסד תקופתיים (ברמה חודשית עפ"י פילוח וברמה שנתית), התאמות בנקים שוטפות, ספקים ולקוחות.
בתחום הנהלת החשבונות שמנו דגש על קיום קשר אישי ושוטף עם הלקוח תוך הקפדה על העברת מסמכים וחשבוניות במהירות האפשרית ועמידה מתמדת בלוח הזמנים.

הצהרות הון

עריכת הצהרות הון הנדרשות מעת לעת ע"י רשויות המס. תהליך עריכת ההצהרה משתנה מלקוח אחד למשנהו אולם בסופו של דבר ניתנת חשיבות מרובה לכל שלב בעת הכנת ההצהרה.
בשלב ראשון נאספים כל המסמכים הדרושים לצורך אימות ההצהרה ולאחר מכן נעשה ניתוח השוואתי (במידה ומדובר בהצהרה שנייה) מקיף של הצהרות ההון עד שמגיעים להצהרה סופית ומוכנה לחתימה.

חשבות שכר

עריכה והפקה של תלוש משכורת חודשיים ללקוחות המעסיקים עובדים, העברה ודיווח של ניכוי המס, ביטוח לאומי והפרשות סוציאליות.
משרדנו נותן מענה ללקוחות המעסיקים באופן שוטף בכל הסוגיות הקשורות ליחסי עובד –מעביד, דיני עבודה ועוד.

החזרי מס

אנו עורכים ומבצעים בדיקות מקדמיות, ללא תמורה, עבור כל לקוח שמעוניין לבדוק האם יש באפשרותו ו/או האם מגיעים לו כספים להחזר מרשויות המס.
זהו נושא רגיש ולא אחת נתקלנו במצב בו אדם הגיש דו"ח להחזר מס ובסופו של דבר הופתע לגלות שהיה צריך לשלם לרשויות המס.

רישום והקמת עסקים

משרדנו מלווה את הלקוח החל בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא תמורה וללא התחייבות, דרך הכנת כל טפסי הרישום לרשויות המס בצירוף המסמכים הנדרשים והגשתם.

ייעוץ מס

משרדנו מעניק לווי צמוד ללקוח במהלך פעילותו העסקית בכל הקשור בהיבטי מיסוי, עדכונים שונים בחוקי המס והתאמתם השוטפת בחישובי ההכנסה החייבת של הנישום.

חזור למעלה...