טיפים לעוסק המתחיל

עוסק פטור או עוסק מורשה? עצמאי או חברה? יועץ מס או רואה חשבון? – זהו רק חלק קטן מהשאלות המטרידות את העומדים בפני התחלה חדשה: פתיחת עסק. שאלות אלו מעסיקות בין היתר את בוגרי הקורסים השונים להכשרה מקצועית בתחומי הספורט המתקיימים באופן שוטף במכון וינגייט. רק לשם הדוגמה, נציין את קורס המדריכים לכושר גופני, אשר ממנו יוצאים בוגרים רבים המעוניינים להשתלב בעולם העסקים העצמאי ושואלים את עצמם שאלות רבות הקשורות במהלך הזה.

בוגרי הקורסים בבית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט, אשר כבר החלו בפעילות עסקית עצמאית – רצוי ולפעמים אף הכרחי, שייפנו לגורם מוסמך ובעל ידע בתחום. גורם זה ילווה את העוסק מתחילת דרכו, דרך מהלך חייו העצמאי וייתן לו את הליווי המקצועי ואת הפתרונות הנדרשים בכל שלב.

ראשית דבר, את העסק החדש אנו מקימים לאחר תכנון כדאיות המהלך בעיקר מבחינה עסקית, כלומר: מבחינת ההשקעה הכספית. ישנם עסקים רבים, דוגמת ענף המדריכים, המאמנים והמטפלים אשר אינם דורשים כלל השקעה כספית ראשונית מהותית. ההון היחיד שמושקע בעסק הוא למעשה ההון האנושי – בעליו של העסק עצמו.

לאחר שעברנו את השלב הראשוני החשוב והחלטנו על הקמת העסק שלנו, אנו נדרשים למספר החלטות מקצועיות: ראשית, יש להחליט על צורת ההתאגדות מבחינה משפטית – עצמאי, חברה בע"מ או שותפות. לכל אחת מצורות ההתאגדות יש את היתרונות ואת השיקולים המנחים, להם ניתן להקדיש פרק שלם בפני עצמו. לאחר ההחלטה על צורת ההתאגדות יש להירשם תחילה במשרדי מס ערך מוסף, עוד בטרם התחלנו בפעילותנו העסקית וזאת על-פי כתובת העסק. אם החלטנו על פתיחת עסק עצמאי יש להבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה: כעוסק פטור ירשם רק מי שמחזור עסקאותיו השנתי לא יעלה על סך של כ- 65,700 ₪ לשנה. עוסק פטור לא יוכל ליהנות מאפשרות קיזוז המע"מ על ההוצאות שהוציא לצורך עסקו, אולם, מצד שני – לא ישלם מע"מ על הכנסותיו.

ואם בהוצאות עסקינן, אזי יוכל העוסק לזקוף ברישומיו כל הוצאה הקשורה בעסקו כמו צרכי משרד, טלפון, ביטוחים ועוד. יש להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי ביטוחים שיש לערוך לעסק, כמו ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אחריות מקצועית ועוד. בנוסף, עוסק פטור יידרש לדיווח אחת לשנה למשרדי מע"מ, בניגוד לעוסק מורשה אשר נדרש לדיווח מדי חודש או חודשיים לרשויות.

לאחר פתיחת התיק במשרדי מע"מ יוכל העוסק להתחיל לעבוד ולדווח על הכנסותיו כחוק. במקביל, קיימת חובת הדיווח על פתיחת התיק למשרדי מס הכנסה ולביטוח לאומי. כבר בתחילת הפעילות העסקית יש לברר מהן הדרישות לניהול ספרים החלות על העוסק. יש להתייעץ עם גורם מקצועי ובאותה הזדמנות לקבל ייעוץ לגבי תכנון מס, כלומר: כיצד לארגן את העסק באופן שבו המס שיחויב בו יהיה מינימאלי.

כדי לקבל מענה מקצועי הולם, מעקב שוטף אחרי הפעילות העסקית ודיווחים לכל רשויות המס – כדאי לעוסק העצמאי לפנות לגורם המקצועי המתאים ביותר ולשכור את שירותיו – זה ילווה את העוסק מתחילת דרכו כעצמאי וייתן לו את הליווי המקצועי ואת הפתרונות הנדרשים בכל שלב.

כעת, כל שנותר לעוסק הוא לפתח את עסקו ולהקדיש את כל משאביו ומרצו להגשמת חלום חייו.

חזור למעלה...