עוסק פטור או עוסק מורשה?

שאלה בסיסית זו מטרידה רבים מהאנשים בבואם להקים את עסקם ולהתחיל בהגשמת חלום העסק העצמאי. ראשית דבר, חשוב לציין כי החלטה זו נוגעת אך ורק לסיווג במשרדי מס ערך מוסף ואין כל הבדל ברשויות מס הכנסה או המוסד לביטוח לאומי על סיווג העוסק כפטור או מורשה. שאלה מהותית נוספת אותה עלינו לשאול היא מהו העסק אותו אנו מקימים? ישנם בעלי עיסוקים ומקצועות אשר כבר בשלב הסיווג וההגדרה במע"מ יוכלו להירשם אך ורק כעוסקים מורשים! כך לדוגמא אלו הם בעלי המקצועות החופשיים:עורכי דין,רואי חשבון,אדריכלים ועוד. את הרשימה המלאה ניתן למצוא בהוראות ניהול הספרים עפ"י חוק. הגדרה טכנית חשובה בעת הסיווג כעוסק פטור במע"מ הוא מחזור העסקאות של העוסק לשנת מס. עד לגובה מחזור עסקאות של 76,884 ₪ בשנת 2012 יוכל עוסק חדש להירשם כעוסק פטור במשרדי מע"מ.

מהו ההבדל העיקרי בין עוסק פטור לעוסק מורשה?
עוסק מורשה מחויב לדווח לרשויות מע"מ אחת לחודש או לחודשיים (תלות בגובה המחזור) ואילו עוסק פטור ידווח על סך מחזור עסקאותיו אחת לשנה. עוסק מורשה ישלם את ההפרש שבין המע"מ על ההכנסות שהפיק (מע"מ עסקאות) לבין המע"מ על ההוצאות ששילם במהלך פעילותו העסקית (מע"מ תשומות). לעומתו, העוסק הפטור לא ישלם מע"מ על הכנסותיו ומצד שני גם לא יתבע מע"מ על הוצאותיו.

שיקולים בעד ונגד
העוסק צריך לשאול את עצמו האם נדרשת מצידו השקעה ראשונית גדולה בציוד ו/או שיפוצים לעסק החדש. השקעה גדולה קרוב לוודאי שתצדיק רישום כעוסק מורשה במע"מ וזאת על מנת לתבוע את קיזוז המע"מ ששולם על ידו. אם לא נדרשת השקעה כלל הרי שייתכן מאד וכדאי להירשם כעוסק פטור (בגבול המחזור שצוין). גם אם עוסק נרשם תחילה כעוסק פטור ובמהלך פעילותו עבר את רף ההכנסות הנדרשות הרי שיוכל לסווג מחדש מעמדו כעוסק מורשה. תדמית העסק הקטן-עוסק פטור סובל לעיתים רבות מהתדמית של עסק קטן שפועל בהיקפים קטנים ולא מספקים דיים מבחינת גופים רבים המעוניינים לצרוך שירותים הניתנים על ידם.מעבר לכך, גופים גדולים מעוניינים בקבלת חשבונית מס מצד הספק שלהם ובהעדר זאת לא יתקשרו עימו. מגבלה פסיכולוגית-עוסק פטור יחשוש תמיד מהמחשבה שהוא עובר את רף ההכנסות הנדרשות והדבר יגרום בהכרח לעצירה אפשרית בהתפתחות וצמיחה עסקית. יש לזכור כי אם מדובר בעיסוק צדדי של העוסק בנוסף להיותו שכיר הרי שההתאגדות כעוסק פטור היא ככל הנראה תהיה המתאימה ביותר עבורו.

חזור למעלה...

 
 
p>